Kā pareizi braukt pa platajiem ceļiem

Kā pareizi braukt pa tāda tipa ceļiem, kāds tas ir rekonstruētajos VIA Baltica jeb autoceļa E67 Ainaži-Baltezers-Rīga-Bauska-Grenctāle posmos izbūvētais ceļš, kas ir ievērojami platāks nekā parastais divjoslu ceļš?

Šis platais ceļš dod lielāku iespēju izvairīties no frontālas sadursmes, paliekot uz ceļa asfaltētās daļas, un ir uzlabojusies redzamība drošai apdzīšanai.

Runājot par šāda plata seguma autoceļa priekšrocībām, jāsaka, ka šis ceļa tips nodrošina vienmērīgāku satiksmes plūsmu un pietiekami augstu drošību, salīdzinot ar parastu divjoslu autoceļu.

Par platā ceļa svarīgu priekšrocību ir uzskatāma vienmērīgāka satiksmes plūsma. Tā kā ir pieaugušas apdzīšanas iespējas un satiksmes intensitātes ietekme uz ātrumu ir ievērojami mazāka nekā uz tradicionāliem divjoslu ceļiem, tad platais ceļš veicina gan atsevišķu transportlīdzekļu, gan visas satiksmes plūsmas ātrumu, bet rindā braucošu automašīnu skaits un šādu rindu veidošanās biežums samazinās.

Platais ceļš ir

tas pats divjoslu ceļš,

tikai platāks. Tā kopējais platums ir 14,0 m, bet asfalta seguma platums - 11,0 m. Autoceļš ir paredzēts transportlīdzekļu kustībai katrā virzienā pa vienu joslu, kuras platums ir 3, 75 m.
Ceļa katrā malā ir 3,1 m plata nomale. 1,6 m platumā blakus braukšanas joslai tā ir asfaltēta, bet atlikušajos 1,5 m - grantēta.


Ja nomali no braukšanas joslas nodala pārtraukta balta līnija, tas nozīmē, ka šajos ceļa posmos ir atļauts apstāties un stāvēt, kā arī īslaicīgi braukt, izmantojot nomales asfaltēto daļu. Ja līnija ir nepārtraukta, tad to šķērsot nav atļauts.Tā nav revolūcija, tās ir jaunas iespējas

Autovadītājiem saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem (124. punkts), lai palaistu garām ar lielāku ātrumu braucošu transportlīdzekli, ievērojot maksimālu piesardzību un uzņemoties pilnu atbildību par savu rīcību, ir tiesības (bet nav pienākums), netraucējot citus satiksmes dalībniekus, pārkārtoties un īslaicīgi braukt pa platā ceļa nomales asfaltēto daļu. Nomales asfaltētā daļa ļauj to izmantot, dodot ceļu ātrās palīdzības, policijas, ugunsdzēsības vai citu avārijas dienestu transportam (1. zīmējums).

Pa nomali ir iespējama treileru vai citu liela gabarīta vai liela svara transporta līdzekļu kustība, ja mazāka ātruma dēļ tie nevar iekļauties kopējā satiksmes plūsmā (2. zīmējums).

Nomale ir paredzēta arī avarējušām automašīnām, kas tiek vilktas (3. zīmējums).

Nomale var būt bīstama!

Ievērojiet, ka asfaltētā nomales daļa ir šaurāka par braucoša transportlīdzekļa gabarītiem, turklāt uz tās drīkst atrasties gājēji, velosipēdisti, pajūgi, traktori vai pat stāvoši transporta līdzekļi (4. zīmējums). Braukšana pa nomali visbīstamākā var būt naktī, lietū vai citos nepietiekamas redzamības apstākļos.

Ņemiet vērā!

Arī uz platā ceļa maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Taču neatkarīgi no tā, pa kādu ceļu jūs braucat, arvien ir svarīgi saskaņot jūsu braukšanas ātrumu ar laika un braukšanas apstākļiem. Neapdzeniet, ja pretī braucošais transporta līdzeklis jau veic apdzīšanas manevru. Izvairieties no apdzīšanas sarežģītos laika apstākļos ar nepietiekamu redzamību vai diennakts tumšajā laikā.


Saskaņā ar Somijā iegūtajiem pētījumu rezultātiem, uz platajiem ceļiem notiek mazāk ceļu satiksmes negadījumu nekā vidēji uz tradicionālā divjoslu ceļa. Tomēr jāatzīst, ka jaunais ceļa tips pilnībā nenovērš tieši divjoslu ceļiem raksturīgus frontālas sadursmes negadījumus. Bojā gājušo skaits ceļu satiksmes negadījumos uz platajiem ceļiem ir tādā pat līmenī kā uz divjoslu autoceļiem.

Par platā ceļa problēmu ir uzskatāms tas, ka šāds ceļš skaidri nenorāda uz nepārprotamu un viegli prognozējamu braukšanas uzvedību. Tāpēc, braucot pa plato ceļu, ir jāievēro mērens braukšanas stils un jāliek lietā atbildīgas braukšanas iemaņas. Šādu iemaņu ātrāku apguvi veicina šī ceļa tipa izmantošana garākos ceļu posmos. Ir konstatēts, ka ilgāku laiku lietotos platā ceļa posmos atbilstošs braukšanas stils tiek pieņemts.


 

 
Latvijas Valsts ceļi
SIC
ViaMichelin
Balticmaps
Izvēlies drošu ātrumu
Satiksme Rīgā
Latvijas valsts meži

You need the Flash plugin.

Download Macromedia Flash Player

vissOK.lv