Auto apdrošināšana

Balta

OCTA

Visiem automašīnu īpašniekiem ikdienā ir nepieciešama sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polise. Baltas polises vari iegādāties Baltas birojos, degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos un klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Aprēķināt OCTA apdrošināšanas polises cenu un uzreiz iegādāties polisi var arī Internetā.   

Lai iegādātos Baltas OCTA apdrošināšanas polisi:

 • jādodas uz jebkuru Baltas filiāli vai pie Baltas pārdošanas konsultanta;
 • jāuzrāda apdrošināšanas ņēmēja personu apliecinošs dokuments;
 • jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.

Filiāles Rīgā un ārpus Rīgas.

Polisi ir iespējams pieteikt arī Baltas Kontaktcentrā pa tālruni 67522275. Par pārējo jau parūpēsies Baltas darbinieki.

Balta piedāvā saviem klientiem unikālu atlaižu sistēmu, kas sniedz priekšrocības tiem vadītājiem, kuri neizraisa ceļu satiksmes negadījumus. Vārdu sakot – prātīgāk brauksiet, tālāk tiksiet. Un mazāk maksāsiet. Balta izvērtē katra auto īpašnieka individuālo riska pakāpi un izveido atbilstošu OCTA tarifa piedāvājumu.
Atjaunojot OCTA polisi, tiek pārskatīts atlaižu līmenis – ja jūsu auto pēdējā gada laikā nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, jums iespējams saņemt lielāku atlaidi. Patīkami, vai ne?

Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no:

 • apdrošināšanas termiņa – uz cik ilgu laiku tiek noslēgts apdrošināšanas līgums (3, 6, 9 vai 12 mēnešiem);
 • transportlīdzekļa veida un masas;
 • transportlīdzekļa izmantošanas veida – privātiem braucieniem, pasažieru vai kravas pārvadāšanai;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vietas (Rīgā vai citur Latvijā);
 • līdzšinējās apdrošinātā ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanas statistikas;

Tā kā no 2006. gada 1. janvāra spēkā ir stājusies visiem apdrošinātājiem vienota Bonus - Malus sistēma, tad auto vadītājiem, kuri iepriekš nav izraisījuši avārijas OCTA polise maksās ievērojami mazāk.

OCTA likums

KASKO

Pilnīgai drošībai Tev nepieciešams apdrošināšanas līgums, kas segtu visus iespējamos zaudējumus Tava transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā – tādu drošību sniedz Baltas KASKO apdrošināšana.

KASKO apdrošināšana ir iespēja apdrošināt visu veidu sauszemes transportlīdzekļus – vieglās un kravas automašīnas, autobusus, traktortehniku, motociklus un visu veidu piekabes. Tā ir arī brīnišķīga iespēja ik reizi doties ceļā bez bažām un mierīgu prātu.
Pat ja gadījies tikai nobrāzt krāsu uz jaunā auto sāniem – tāds it kā nenozīmīgs sīkums spēj bojāt omu un laupīt sirdsmieru apzinīgam braucējam. Kur nu vēl, ja gadās kas nopietnāks.

Baltas KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ko izraisījuši neparedzēti gadījumi:

 • ceļu satiksmes negadījums;
 • zādzība, laupīšana vai trešo personu prettiesiska rīcība;
 • ugunsgrēks, eksplozija vai iekšēja aizdegšanās (īssavienojums);
 • dabas stihija – vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, zemes nogruvums, lavīna u. c.;
 • nekvalitatīva ceļa seguma radīti bojājumi;
 • sadursme ar šķērsli; 
 • krītoši priekšmeti.

Pilnīgi pret visu nodrošināties nav iespējams, bet īstajā brīdī pasniegta roka ļaus ātrāk nostāties uz kājām.

Papildus Balta piedāvā apdrošināt šādus riskus:

 • jaunvērtības apdrošināšana - transportlīdzekļa bojāejas vai zādzības (laupīšanas) gadījumā atlīdzība tiek aprēķināta balstoties uz iegādes vērtību un neņemot vērā reālo nolietojumu;
 • lietošanas pārtraukšana – tiek kompensēti izdevumi par automašīnas īri uz izdevumus apliecinošu dokumentu pamata.

Lai iegādātos Baltas KASKO apdrošināšanas polisi:

 • jādodas uz jebkuru Baltas filiāli vai pie Baltas pārdošanas konsultanta;
 • jāzina transportlīdzekļa īpašnieka reģistrācijas dati;
 • jāaizpilda pieteikuma veidlapa;
 • jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
 • nepieciešama transportlīdzekļa apskate.

Ja vēlies saņemt papildu informāciju, zvani uz Baltas kontaktu centru pa tālruni 67522275.

KASKO apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no:

 • apdrošināmā transportlīdzekļa vērtības;
 • apdrošinājuma seguma – kādiem riskiem transportlīdzeklis tiek apdrošināts;
 • izvēlētā paša riska jeb zaudējumu apmēra, ko uzņēmums sedz pats– jo tas lielāks, jo apdrošināšanas polise ir lētāka;
 • transportlīdzekļa markas un modeļa;
 • transportlīdzekļa vecuma;
 • transportlīdzekļa izmantošanas veida – privātiem braucieniem, pasažieru vai kravas pārvadāšanai u. c.; 
 • polises darbības teritorijas;
 • apmaksas grafika – vai maksājumu veiksiet pa daļām vai visu uzreiz, kas, protams, ir izdevīgāk.

Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību:

 • jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
 • tiek izmaksāta atlīdzība bez policijas izziņas, neatkarīgi no zaudējuma smaguma, tai skaitā arī par vējstikla un priekšējo lukturu stiklu bojājumiem, pat tad,  ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
 • ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo un ja tajā iesaistīti divi transportlīdzekļi, kas var un drīkst turpināt ceļu, tad vadītājiem ir jāaizpilda saskaņotais paziņojums vai jāizsauc policija;
 • ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki, ir nodarīti bojājumi trešās personas mantai vai iesaistīti vairāk par diviem transportlīdzekļiem, notikusi eksplozija vai ugunsgrēks, nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām (policijai, ugunsdzēsējiem, Katastrofu medicīnas centram u. c.). Ja tas netiek veikts, pat šajos gadījumos tiek izmaksāta atlīdzība līdz Ls 500;
 • ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo un ja tajā iesaistīti divi transportlīdzekļi, kas var un drīkst turpināt ceļu, tad vadītājiem jāaizpilda saskaņotais paziņojums, bet visos pārējos apdrošināšanas gadījumos nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām (policijai, ugunsdzēsējiem, Katastrofu medicīnas centram u. c.), citādi izmaksātā atlīdzība nepārsniegs Ls 500;
 • jādodas uz Baltu, kur jāuzrāda Baltas KASKO polise, vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
 • jāaizpilda atlīdzības pieteikuma veidlapa;
 • jāparāda bojātais transportlīdzeklis vai jāvienojas par tā apskati;
 • lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bojājuma, apzagšanas vai bojāejas gadījumā Balta pieņem septiņu darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, bet, ja atlīdzības apmērs nepārsniedz Ls 200, tad vienas darbadienas laikā*;
Tu varēsi saņemt apmaksātus remonta pakalpojumus vai atlīdzību naudā. 
Balta speciālisti palīdzēs izvēlēties remontdarbu vietu un sekos līdzi remonta gaitai un kvalitātei.
Balta atbild par katru sīkumu, kas varētu atgadīties ar Tavu auto.
* transportlīdzekļa zādzības gadījumā lēmumu pieņem viena mēneša laikā.
AAS "Balta" KASKO apdrošināšanas noteikumi 
Plašāka informācija AAS "Balta" mājaslapā.
 
Latvijas Valsts ceļi
SIC
ViaMichelin
Balticmaps
Izvēlies drošu ātrumu
Satiksme Rīgā
Latvijas valsts meži

You need the Flash plugin.

Download Macromedia Flash Player

vissOK.lv